Over Rioolwaterzuiveringsinstallatie, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle

Rioolwaterzuiveringsinstallatie, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle

Excursie georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Waterschap Drents Overijsselse Delta

Samenvatting
Afvalwater is vervuild. Dat kan niet zomaar geloosd worden in sloten, meren en andere wateren. Want dan komt de gezondheid van mensen, dieren en natuur in gevaar: Door vervuild water kunnen algen veel sneller groeien. Dan raakt het zuurstof uit het water en sterven vissen. Maar ook zwemwater kan vervuild raken, waardoor mensen ziek kunnen worden. Pas nadat wij het water gezuiverd hebben en het aan de wettelijke eisen voldoet, kan het weer veilig terug de natuur in.

We halen onder andere de volgende stoffen uit afvalwater:

  • Meststoffen (in poep, urine en toiletpapier);
  • Organische stoffen (Resten van tandpasta, zeep, crèmes en wasmiddelen).

Daarnaast dingen die sowieso niet doorgespoeld moeten worden, zoals:

  • Vochtige doekjes
  • Tampons
  • Frituurvet

Tot slot zijn er stoffen die we niet of maar voor een deel kunnen zuiveren:

In ons gebied staan 16 zuiveringsinstallaties. Die maken uw afvalwater dag en nacht schoon. Dat gaat in 2 stappen:

Stap 1: Mechanische zuivering
Eerst zeven we grove delen uit het water: hout, plastic, poep, wc-papier, doekjes en bladeren. Dit afval verwerken we apart. Dan gaat het water naar een voorbezinkbak. Daar krijgen kleinere deeltjes de tijd om naar de bodem te zakken. Bijvoorbeeld steentjes, zand en etensresten.

Stap 2: Biologische zuivering
Na de mechanische zuivering gaat het water naar de beluchtingstank. Daar zuiveren we het water biologisch. Dat doen bepaalde bacteriën (actief slib). Dan gaat het water naar de nabezinktank. Daar gebeurt hetzelfde als in de voorbezinkbak: het water komt tot rust en de slibvlokken (bacteriën) zakken naar de bodem. Een deel van dit slib laten we verwerken, onder andere tot mest. Hierna kunnen we het water lozen in sloten, meren en andere wateren. Het is nu dus nog géén drinkwater. Dat is niet onze taak; hiervoor zorgen de waterleidingsmaatschappijen. Voor onze regio is dat Vitens.

Energie uit afvalwater
We winnen energie uit uw afvalwater, dat we weer gebruiken om opnieuw water te zuiveren. Hiermee kunnen inwoners, bedrijven en andere partijen van groene energie worden voorzien. WDODelta heeft energiefabrieken in Echten en Zwolle.
https://youtu.be/06nhOr2_nkQ

Programma
De excursie start om 14.00 uur en zal ook de chemische kanten van het zuiveringsproces omvatten. Het programma duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. De rondleiding wordt verzorgd door Menno Wiggers, Beheerder zuiveringen.

Veiligheidsbeleid
Een bezoek aan de zuiveringen is op eigen risico. Op de zuivering kunnen minder gezonde bacteriën vrijkomen die in het algemeen géén risico vormen. De vrijkomende bacteriën kunnen wel schadelijk zijn voor een ongeboren vrucht/baby of voor mensen met een zwakke gezondheid. Het waterschap raadt daarom een bezoek aan de zuiveringen dringend af voor:

  • zwangere vrouwen
  • (oudere) personen met een zwakke gezondheid
  • kinderen tot 10 jaar

Borrel
Na afloop bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk te borrelen met een drankje en een borrelhapje bij de biologische boerderij De Vreugdehoeve (https://devreugdehoeve.nl/).
Graag van te voren opgeven. Bij minder dan 10 personen kan dit helaas niet doorgaan. De kosten zijn voor eigen rekening.
De Vreugdehoeve ligt op 2,3 km afstand van de uitgang van de RWZI. Er is voldoende parkeerplaats aanwezig.

Route-CKZ-excursie

Introducé(e)s zijn van harte welkom.
Nadere informatie over deze excursie kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.

Prijzen

U kunt zich uiterlijk tot 20 juni per email aanmelden (ckzsecretariaat@gmail.com). Introducés zijn van harte welkom. Wilt u bij uw aanmelding naast uw naam en telefoonnummer ook de naam van uw introducés vermelden?  Verder graag vermelden of u na afloop mee gaat naar De Vreugdehoeve. U kunt gebruik maken van het aanmeldformulier.