Samenwerken aan beter onderwijs

KNCV- Bestuurslid, KNCV- Beleidsmedewerker Onderwijs en Sectie Scheikunde Onderwijs (SSO) zetten zich het komend jaar gezamenlijk in voor beter en leuker onderwijs!

In 2015 kunt u docenten scheikunde in het voortgezet onderwijs aanbevelen voor de KNCV Onderwijsprijs 2015. De winnaar ontvangt naast de titel "Gouden Docent 2015" een bijdrage voor deelname aan een congres in het buitenland.

 

De Sectie Scheikunde Onderwijs (SSO) is sinds 1980 actief op de vele terreinen die het scheikundeonderwijs betreffen. Onderwijs: een zaak van alle chemici. Veel chemici zijn op een of andere manier betrokken bij het geven van onderwijs. Sommigen zijn als docent werkzaam binnen het voortgezet onderwijs, anderen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Veel chemici die niet binnen het institutionele onderwijs werkzaam zijn, houden zich wel bezig met instrukties, cursussen, trainingen, voordrachten of andere vormen van kennisoverdracht. Het is niet overdreven te stellen dat onderwijs een zaak is waar iedere chemicus mee te maken heeft.

 

Heeft u tips, ideeën of opmerkingen over dit gedeelte van de website? Wij horen het graag!

Stuur uw reactie naar: onderwijs@kncv.nl